Kaliace pece a soľné kúpele

Výhodou sú minimálne deformácie

Max. rozmer vsádzky: 700 x 800 x 700 mm
Max. hmotnosť vsádzky: 200 kg
Max. teplota: 950 °C

Oblasť použitia:

  • kalenie
  • bainitické kalenie
  • cementácia