Metalografické laboratórium

  • meranie tvrdosti (HRC, HV, HB)
  • vyhodnotenie kvality súčiastok metalografickou metódou s možnosťou vyhotovenia fotodokumentácie
  • odber vzoriek metalografickou pílou
  • fixácia vzoriek na báze methakrylátov vo forme prášku a tekutiny
  • príprava vzoriek na poloautomatickej metalografickej leštičke
  • automatické vyhodnotenie hĺbky cementovanej a nitridovanej vrstvy
  • vyhodnotenie na mikroskope
  • zhotovenie sprievodne dokumentácie
  • metalografické vyhodnocovanie materiálov