Pieskovanie do 0,6 MPa

Injektorová otryskávacia kabína, ktorá slúži na pieskovanie malých a stredných dielov.