Všetky druhy žíhania a popúšťania

Max. rozmer vsádzky:

šachtová pec:
Ø850 x 3900 mm

vozíkové pece:
850 x 600 x 2900 mm
800 x 900 x 2000 mm 

Max. hmotnosť vsádzky: 2000 kg

Oblasť použitia:

  • zvýšenie húževnatosti a homogénnosti materiálu