Zušľachťovanie konštrukčných ocelí

Realizácia v šachtovej peci

Max. rozmer vsádzky: Ø850 x 3900 mm
Max. hmotnosť vsádzky: 1600 kg