Komorové vozíkové pece

Max. rozmer vsádzky: 850 x 600 x 2900 mm
800 x 900 x 2000 mm 

Oblasť použitia:

  • žíhanie
  • popúšťanie
  • stabilizácia