Nitridačné pece

Typ: IVA, Zvonové nitridačné Pece

Max. rozmer vsádzky: 900 x 900 x 1200 mm
Ø630 x 1200 mm
Ø450 x 900 mm
Ø280 x 340 mm
Max. hmotnosť vsádzky: 1500 kg
200 kg
100 kg
30 kg
Max. teplota: 750 °C

Oblasť použitia:

  • nitridácia 
  • karbonitridácia 
  • žíhanie a popúšťanie (v ochrannej atmosfére) 
  • oxidácia 
  • tufridovanie