Kvalita

  • Politika spoločnosti Kaliareň, s.r.o.
    (PDF na stiahnutie tu)
  • Certifikácia podľa EN ISO 9001,  EN ISO 14001 a  OHSAS 18001
    Kaliareň, s.r.o. má zavedený integrovaný systém manažérstva kvality, ochrany životného prostredia a BOZP certifikovaný podľa  EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001.
  • Metalografické laboratórium
    Kaliareň, s.r.o. je spoločnosť  vybavená moderným metalografickým laboratóriom a zamestnáva odborníkov  v oblasti vyhodnocovania štruktúry kovov a merania, čo zaručuje najvyššiu kvalitu pri uvoľňovaní produktu pre zákazníka.
  • meranie tvrdosti podľa STN EN ISO 6508-1 HRC; HRA; HRB
  • meranie tvrdosti podľa STN EN ISO 6507-1 HV0,1 ÷ HV100
  • meranie tvrdosti podľa STN EN ISO 6506-1 HBW1; HBW 2,5; HBW 5; HBW 10 vyhodnotenie kvality súčiastok na metalografickom mikroskope NMM-800RF s možnosťou vyhotovenia fotodokumentácie
  • odber vzoriek metalografickou pílou CUTO
  • fixácia vzoriek na báze methakrylátov vo forme prášku a tekutiny
  • príprava vzoriek na poloautomatických metalografických leštičkách Labo Pol5, LaboPol 25 + LaboForce 3; MetaServ250+ Vector LC250
  • automatické vyhodnotenie hĺbky cementovanej a nitridovanej vrstvy Mikrotvrdomerom V10-K/AQ
  • zhotovenie sprievodnej dokumentácie podľa STN EN 10204 Inšpekčný certifikát, Protokol o zhode, Osvedčenie o kvalite, ...
  • grafický záznam vykonaného tepelného spracovania
  • metalografické vyhodnocovanie materiálov podľa etalónov ( schválených štandardov )
  • vyhodnotenie makroštrukrúry podľa medzinárodných etalónov
  • Automatické sledovanie procesu a zaznamenávanie teplôt 
    Každé zariadenie je monitorované automatickým záznamovým zariadením, na požiadanie je možné zákazníkovi poskytnúť  graf s priebehom teplôt.
  • Poradenstvo k tepelnému a chemicko-tepelnému spracovaniu
    Máte otázky ohľadom tepelného spracovania? Nie ste si istý aké tepelné spracovanie zvoliť, prípadne aký materiál je vhodný pre konkrétny druh TS? 
    Naši technológovia poskytujú bezplatné poradenstvo k tepelnému spracovaniu! kontakty