Kvalita

 • Metalografické laboratórium
  Kaliareň, s.r.o. je spoločnosť  vybavená moderným metalografickým laboratóriom a zamestnáva odborníkov  v oblasti vyhodnocovania štruktúry kovov a merania, čo zaručuje najvyššiu kvalitu pri uvoľňovaní produktu pre zákazníka.
 • meranie tvrdosti podľa STN EN ISO 6508-1 HRC; HRA; HRB
 • meranie tvrdosti podľa STN EN ISO 6507-1 HV0,1 ÷ HV100
 • meranie tvrdosti podľa STN EN ISO 6506-1 HBW1; HBW 2,5; HBW 5; HBW 10 vyhodnotenie kvality súčiastok na metalografickom mikroskope NMM-800RF s možnosťou vyhotovenia fotodokumentácie
 • odber vzoriek metalografickou pílou CUTO
 • fixácia vzoriek na báze methakrylátov vo forme prášku a tekutiny
 • príprava vzoriek na poloautomatických metalografických leštičkách Labo Pol5, LaboPol 25 + LaboForce 3; MetaServ250+ Vector LC250
 • automatické vyhodnotenie hĺbky cementovanej a nitridovanej vrstvy Mikrotvrdomerom V10-K/AQ
 • zhotovenie sprievodnej dokumentácie podľa STN EN 10204 Inšpekčný certifikát, Protokol o zhode, Osvedčenie o kvalite, ...
 • grafický záznam vykonaného tepelného spracovania
 • metalografické vyhodnocovanie materiálov podľa etalónov ( schválených štandardov )
 • vyhodnotenie makroštrukrúry podľa medzinárodných etalónov
 • Automatické sledovanie procesu a zaznamenávanie teplôt 
  Každé zariadenie je monitorované automatickým záznamovým zariadením, na požiadanie je možné zákazníkovi poskytnúť  graf s priebehom teplôt.
 • Poradenstvo k tepelnému a chemicko-tepelnému spracovaniu
  Máte otázky ohľadom tepelného spracovania? Nie ste si istý aké tepelné spracovanie zvoliť, prípadne aký materiál je vhodný pre konkrétny druh TS? 
  Naši technológovia poskytujú bezplatné poradenstvo k tepelnému spracovaniu! kontakty