Viacúčelové komorové pece

Typ: IVA MKG2

Max. rozmer vsádzky: 700 x 650 x 1100 mm
Max. hmotnosť vsádzky: 600 kg
Max. teplota: 1000 °C

Oblasť použitia:

  • kalenie v ochrannej atmosfére - do oleja
  • cementovanie (nauhličovanie)
  • kalenie po cementovaní
  • nitrocementovanie
  • zušľachťovanie