Tepelné spracovanie:

Kalenie (zušľachtenie):

Kalenie (zušľachťovanie) je proces, ktorého účelom je dosiahnuť vysoké tvrdosti a vysoké mechanické vlastnosti v materiály. Požadované vlastnosti závisia od finálneho použitia súčiastok. 

Kaliace média v ktorých môžeme kaliť:

  • Soľný kúpeľ
  • Voda
  • Olej
  • Vzduch
(Kaliace médium sa volí podľa druhu materiálu, tvaru súčiastky, požadovaných mechanických vlastností a tvrdostí.)


Druhy kalenia:

  • Martenzitické:
   Prudké ochladenie súčiastky z kaliacej teploty do ochladzovacieho média
   Výhody: Vysoké tvrdosti, dobré mechanické vlastnosti.
  • Bainitické (Izotermické zušľachtenie):
   Ochladenie súčiastky tesne nad Ms (martenzit start) a výdrž na tejto teplote do skončenia bainitickej premeny.
   Výhody: Lepšie mechanické vlastnosti ako po kalení na martenzit, menšie deformácie.

Popúšťanie:

Ohriatie súčiastky na popúšťaciu teplotu a následná výdrž na tejto teplote. (Teplota a čas popúšťania závisí od druhu a hrúbky materiálu.)

Výhody a použitie: Dosiahnutie finálnych tvrdostí, dstránenie zbytkového austenitu, odstránenie vnútorného pnutia po kalení.  viac info tu.

Stabilizácia:

Ohriatie súčiastky na teplotu stabilizácie a následná výdrž na tejto teplote. 

Výhody a použitie: Zachovanie rozmerov a odstránenie vnútorných pnutí, ktoré vznikli v štruktúre po kalení. viac info tu.

Zmrazovanie:

Ochladenie súčiastky na mínusové teploty za účelom odstránenia zbytkového austenitu

Výhody a použitie: Používa sa po cementovaní, hlavne pri cementačných oceliach. viac info tu.

Žíhanie:

Tepelné spracovanie, ktoré pozostáva z ohrevu na tzv. žíhaciu teplotu, výdrž na tejto teplote s následným pomalým ochladzovaním. viac info tu.

Všetky druhy žíhania je možné vykonávať aj v ochrannej atmosfére, čo zamedzí oduhličeniu povrchu. viac info tu.

Druhy žíhania:

  • Žíhanie na zníženie vnútorného pnutia
   Cieľom je znížiť alebo odstrániť vnútorné pnutie, ktoré vzniklo pri predchádzajúcom spracovaní ako dôsledok miestneho ohrevu (zvárania), tvárnenia za studena (rovnania), rozsiahleho trieskového obrábania alebo nerovnomerného chladnutia tvarovo zložitých súčiastok veľkých rozmerov (odliatky, výkovky).
    
  • Žíhanie na mäkko
   Účelom dosiahnuť lepšiu obrobiteľnosť ocele. 
    
  • Normalizačné žíhanie
   Účelom je zjemnenie austenitizačného zrna a zrovnomernenie štruktúry. Normalizačné žíhanie je vhodné pre výkovky, zvarence, odliatky a pod.
    
  • Izotermické žíhanie
   Pozostáva z krátkodobej austenitizácie, rýchleho ochladenia ocele na teplotu perlitickej premeny s výdržou na tejto teplote a následným dochladením na vzduchu.

Chemicko-tepelné spracovanie:

Cementovanie:

Nasycovanie povrchu súčiastky uhlíkom (nízkouhlíkové ocele), za účelom dosiahnutia vysokých tvrdostí v povrchovej vrstve. Požadovaná hĺbka vrstvy závisí od finálneho použitia súčiastky.

Používajú sa materiály s obsahom uhlíka cca 0,2%. Po nacementovaní sa zvýši obsah uhlíka v povrchu súčiastky a následným zakalením sa dosiahne v nacementovanej vrstve vysoká tvrdosť, pričom jadro ostane len čiastočne zakalené, mäkké a húževnaté. viac info tu.

Nitrocementovanie:

Nasycovanie povrchu súčiastky dusíkom a uhlíkom, za účelom dosiahnutia vysokých tvrdostí v povrchovej vrstve.

Nitrocementovaním sa dokážu dosiahnuť pri určitých materiáloch vyššie tvrdosti ako cementovaním. Povrch po nitrocemntovaní je veľmi tvrdý a oteruvzdorný. viac info tu.

Nitridovanie:

Nasycovanie povrchu súčiastky dusíkom, za účelom dosiahnutia vysokých tvrdostí v povrchovej vrstve.  

Pred nitridáciou je dôležité, aby boli súčiastky čisté, mali kovovo lesklý povrch a aby boli pred nitridovaním zušľachtené, čím sa dosiahnu vyššie tvrdosti a menšie deformácie.

Oproti cementovaniu sa nitridovanie robí pri nižších teplotách a povrch má lepšie protikorózne vlastnosti. viac info tu.

Karbonitridovanie:

Nasycovanie povrchu súčiastky CO2 a dusíkom pričom vznikne na povrchu tenká CLT vrstva, ktorá je krehká a má vysokú tvrdosť.

Výhody: Oteruvzdornosť, vysoká odolnosť voči opotrebovaniu a voči korózií, zanedbateľná deformácia tvaru. viac info tu.

Oxinitridovanie:

Je krátkodobá nitridácia s následnou oxidáciou

Výhody: oteruvzdornosť, vysoká odolnosť voči opotrebovaniu a voči korózií, zanedbateľná deformácia tvaru. viac info tu a tu.

Tufridovanie:

Krátkodobá nitridácia s následnou oxidáciou a zamočením súčiastky do oleja.

Výhody: Oteruvzdornosť, vysoká odolnosť voči opotrebovaniu a voči korózií, zanedbateľná deformácia tvaru. viac info tu.

Ostatné technológie a doplnkové služby:

Rovnanie deformácií pred a po tepelnom spracovaní (viac info tu)

Pieskovanie (viac info tu)