Nitridovanie, oxinitridovanie, termofluid

Realizácia vo fluidnej vrstve

Max. rozmer vsádzky: Ø250 x 400 mm
Max. hmotnosť vsádzky: 30 kg